BẤT CẬP XÁC ĐỊNH QUỸ ĐẤT 20%, DỄ PHÁ VỠ QUY HOẠCH PHÂN KHU

Bất cập xác định quỹ đất 20%, dễ phá vỡ quy hoạch phân khu

Bộ Xây dựng cho rằng, đối với các quy hoạch phân khu đã bố trí đủ quỹ đất 20% thì khi lựa chọn chủ đầu tư các dự án thành phần của quy hoạch đó theo quy định chủ đầu tư các dự án thành phần này vẫn phải dành quỹ đất 20%. Điều này có thể phá vỡ quy hoạch phân khu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Email us

Zalo

0903037234